Ingatlan jog

Ingatlan adás-vétel? Ingatlanfejlesztési projekt? 

A Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda különálló polgári jogi munkacsoportja több éves, széleskörű tapasztalattal rendelkezik ingatlanjogi szakterületen. Ügyvédi Irodánk vállalja az egyszerűbb jogügyletektől a nagyobb beruházási projektek kezeléséig teljes körű jogi szolgáltatások nyújtását.

Számíthat ránk, ha lakás, ház, építési telek, üzlethelyiség, ipari ingatlan vásárlását vagy eladását tervezi. Munkatársaink segítik a szerződés megkötését megelőző egyeztetések során, lebonyolítják az adásvételi szerződés teljes folyamatát.

Segítünk akkor is, ha ingatlan bérbeadása vagy ingatlan bérlése esetén jogi tanácsadásra vagy okirat szerkesztésre van szüksége; ha társasház alapító okiratát vagy szervezeti és működési szabályzatát készíttetné el vagy módosíttatná. Szívesen állunk rendelkezésére telekalakítási kérdésekben (telkek egyesítése, szétválasztása vagy kialakítása) is. A szükséges okiratokat elkészítjük és a kapcsolódó földhivatali eljárást menedzseljük.

Az ügyvédi irodánk számos magyar és külföldi nagyberuházás jogi feladatait látta már el. Jogászaink segítik partnereinket abban, hogy eligazodjanak az ingatlanjog és kapcsolódó közigazgatási eljárások bonyolult rendszerében a fejlesztéseik megkezdésétől annak lezárásáig. Segítséget nyújtunk a nagyberuházások finanszírozási szerződéseinek megkötése során, irodavezető ügyvédünk bank-szakjogi képesítéssel is rendelkezik.

A Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda – szükség esetén partner ügyvédi irodák és szakértők bevonásával – vállalja megbízói jogi képviseletét, így adva biztos alapot és jogi hátteret a nagyobb projektek lebonyolítása mellett a mindennapi munka során felmerülő üzleti döntések meghozatalában is.

Tudástár

Mikor kötelező az ügyvéd az ingatlant érintő jogügyletek során?

Minden olyan jogügylet során, ahol a kérelem jogváltozás bejegyzésére irányul, kérje ügyvéd segítségét. Ezekben az esetekben a jogi képviselet kötelező és ügyvéd által ellenjegyzett okirat szükséges a bejegyzéshez. Az adásvételi előszerződés még nem szolgál jogváltozás bejegyzésének alapjául, így annak alkalmával még nem kötelező az ügyvéd, de javasolt már ennek alkalmával bevonni a képviselőt az ügyletbe, aki elektronikus úton lekéri és ellenőrzi a tulajdoni lapot és tanácsot ad az előszerződés tartalmára vonatkozóan, vagy akár meg is szerkeszti azt. A későbbi jogvita esélye így minimálisra csökkenthető.

Az adásvételi előszerződés: Mire figyeljünk?

Az ingatlan adásvételi előszerződést írásba kell foglalni. A felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek, és ennek határideje rögzítésén túl megállapítják e később megkötendő szerződés lényeges feltételeit is. Ilyenek tipikusan a vételár mértéke, megfizetésének módja (önerőből, hitelből) és határideje, a birtokbaadás tervezett időpontja és minden olyan lényeges feltétel, amelyet bármelyik fél fontosnak tekint. Rendszerint foglaló fizetésével is megerősítik a felek a szerződésben foglalt kötelezettségvállalásaikat. Ha valamelyik fél később mégis elzárkózna a szerződéskötéstől, a bíróság a rögzített feltételek szerint a szerződést bármelyik fél kérelmére létrehozhatja.
A szerződés megkötését bármelyik fél megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az előszerződés megkötését követően előállott körülmény következtében az előszerződés változatlan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené. Ugyancsak bizonyítania kell, hogy a körülmények megváltozásának lehetősége az előszerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható és a körülmények megváltozását nem ő idézte elő, illetve az nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe.

A foglaló szabályai

A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetése valamely kötelezettségvállalás megerősítéseként történik és ez a szerződésből egyértelműen kitűnik. Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.

A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

© Copyright - Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda


Tájékoztatásul közöljük, hogy a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.
A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk.

Ezt a honlapot a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,
melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.