Közbeszerzés – ajánlatkérők részére

Közbeszerzés – ajánlatkérők részére

 • Közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, de nehézséget jelent a jogszabályok értelmezése?
 • Közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettsége van, de nem tudja, hogyan állítsa össze közbeszerzési kiírását és dokumentációját?
 • Nincs megfelelő szakképesítésű és tapasztalatú szakembere?
 • Nem tudja, hogyan teljesítse a támogatást nyújtó szervezet által támasztott elvárásokat?
 • Problémát jelent a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, elektronikus archiválása? 
 • Folyamatban lévő közbeszerzési eljárással kapcsolatos azonnali feladatmegoldásra van szüksége?

Problémájára a megoldás a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda megbízása.

Ügyvédi irodánk teljes körű, minden részletre kiterjedően vállalja közbeszerzési eljárások komplex lefolytatását, melynek keretében:

 • segítséget nyújtunk a megfelelő, a beszerzés tárgyához igazodó eljárási forma kiválasztásában;
 • elkészítjük az eljárást megindító hirdetményt és kapcsolódó dokumentációt;
 • kapcsolatot tartunk a támogatást nyújtó szervezet képviselőivel;
 • ajánlattételi szakaszban segítjük megbízónkat a felmerülő kérdések megválaszolásában;
 • részt veszünk az ajánlatok értékelésében, a bíráló bizottság munkájában;
 • az eljárás során valamennyi szükséges dokumentumot előkészítünk;
 • esetleges jogorvoslati eljárások során képviseljük megbízónkat.

Amennyiben nem a mi feladatunk a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, úgy egyes eljárási szakaszokban nyújtunk segítséget, így különösen:

 • javaslatot teszünk a megfelelő értékelési szempontok, továbbá alkalmassági és alkalmatlansági tényezők meghatározása vonatkozásában;
 • szaktanácsadással segítjük a benyújtott ajánlatok értékelési folyamatát;
 • jogorvoslati eljárási szakaszban képviseljük megbízónak.

Irodánk kiemelkedő referenciákkal rendelkezik valamennyi Magyarországon ismert támogatási rendszerhez kapcsoló közbeszerzési eljárás lebonyolítása vonatkozásában. Referenciáink kiterjednek a FIDIC Piros könyv és FIDIC Sárga könyv szerint teljesítésre kerülő építési beruházások közbeszerzési eljárásainak teljes körű lefolytatására és a megvalósítási szakasz szakjogi menedzselésre is.

Keresse ügyvédi irodánkat bizalommal! 

Közbeszerzési eljárások értékhatárai | 2018.

Klasszikus ajánlatkérők

NINCS KÖZBESZERZÉSI
KÖTELEZETTSÉG
DIREKT
MEGHÍVÁSOS
(NINCS HIRDETMÉNY; MIN. 5 CÉG)
KBT 115.§
NEMZETI ELJÁRÁS REND ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ (MIN. 3 CÉG + ÉRDEKLŐDŐK) KBT. 113.§
HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL
INDÍTOTT NEMZETI ELJÁRÁS
[KÉ]
KÖZÖSSÉGI
ELJÁRÁS
[TED]
ÁRUBESZERZÉS0 – 14.999.999,- Ft
15.000.000 – 68.655.859,- Ft68.655.860,- Ft-
SZOLGÁLTATÁS*0 – 14.999.999,- Ft
15.000.000 – 68.655.859,- Ft68.655.860,- Ft-
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
0 – 24. 999.999,- Ft25.000.000 – 299.999.999,- Ft300.000.000 – 699.999.999,- Ft700.000.000 – 1.723.541.679,- Ft1.723.541.680,- Ft
* A Kbt. 3. sz. melléklet szerinti szolgáltatásokra speciális szabályok vonatkoznak!

A közbeszerzési eljárások értékhatárokra vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó Elnöki Tájékoztatója tartalmaz.

Tudástár

Mit jelent a FAKSZ rövidítés?

A FAKSZ a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó rövidítése, amit az új közbeszerzési törvény vezetett be a régen használt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó titulus helyett. Ezen szakemberek szakmai tevékenységét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szabályozza (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600014.MVM×hift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT).

Mit jelent az EKR rövidítés?

2018.04.15. napjától a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői és ajánlattevői, illetve a részvételi jelentkezők kizárólag az EKR rendszeren (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) keresztül érintkezhetnek, így többek között az ajánlatok benyújtásához, a hiánypótlásokhoz vagy az eredmények közléséhez szükséges dokumentumokat is elektronikus úton kell eljuttatniuk az érintettekhez.Az EKR az ekr.gov.hu oldalon érhető el és használható a regisztrációt követően.

© Copyright - Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda


Tájékoztatásul közöljük, hogy a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.
A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk.

Ezt a honlapot a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,
melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.