Közbeszerzés – ajánlattevők részére

Közbeszerzés – ajánlattevők részére

  • Nehézséget jelent a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok értelmezése? 
  • Szeretne részt venni közbeszerzési eljárásokban, de nem tudja, hogyan állítsa össze megfelelően ajánlatát?
  • Részt vett közbeszerzési eljárásban, de érvénytelen lett az ajánlata?
  • Jogorvoslattal szeretne élni a közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel szemben, de nem tudja hogyan?

Problémájára a megoldás a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda megbízása.

Ügyvédi irodánk segítséget nyújt a közbeszerzési eljárásban való részvételhez szükséges ajánlat megfelelő összeállításában. Értelmezi és közérthetően ismerteti ügyfeleivel az eljárásban történő részvétel feltételeit. Ezirányú igény esetén irodánk összeállítja a teljes ajánlatát.

Nem egyértelmű előírások esetén ügyvédi irodánk hivatalos úton beszerzi a szükséges információkat az illetékes ajánlatkérőtől (folyamatmenedzsment).

Az általános közbeszerzési és jogi kérdéseken túlmenően a megkötésre kerülő szerződést több szakember bevonásával auditálja, a kockázati tényezőket feltárja.

Tárgyalásos eljárás esetében ügyvédi irodánk teljes körűen, és a megfelelő képesítésű szakemberekkel képviseli ügyfeleit.

Figyelemmel kísérjük a közbeszerzési eljárás teljes folyamatát, indokolt esetben értelmezzük az egyes eljárásjogi lépéseket. Szükség esetén jogorvoslati eljárás kezdeményezésében teljes körű ügyintézést és képviseletet látunk el.

Keresse ügyvédi irodánkat bizalommal! 

Közbeszerzési eljárások értékhatárai | 2018.

Klasszikus ajánlatkérők

NINCS KÖZBESZERZÉSI
KÖTELEZETTSÉG
DIREKT
MEGHÍVÁSOS
(NINCS HIRDETMÉNY; MIN. 5 CÉG)
KBT 115.§
NEMZETI ELJÁRÁS REND ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ (MIN. 3 CÉG + ÉRDEKLŐDŐK) KBT. 113.§
HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL
INDÍTOTT NEMZETI ELJÁRÁS
[KÉ]
KÖZÖSSÉGI
ELJÁRÁS
[TED]
ÁRUBESZERZÉS0 – 14.999.999,- Ft
15.000.000 – 68.655.859,- Ft68.655.860,- Ft-
SZOLGÁLTATÁS*0 – 14.999.999,- Ft
15.000.000 – 68.655.859,- Ft68.655.860,- Ft-
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
0 – 24. 999.999,- Ft25.000.000 – 299.999.999,- Ft300.000.000 – 699.999.999,- Ft700.000.000 – 1.723.541.679,- Ft1.723.541.680,- Ft
* A Kbt. 3. sz. melléklet szerinti szolgáltatásokra speciális szabályok vonatkoznak!

A közbeszerzési eljárások értékhatárokra vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó Elnöki Tájékoztatója tartalmaz.

Tudastar

Mit jelent a FAKSZ rövidítés?

A FAKSZ a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó rövidítése, amit az új közbeszerzési törvény vezetett be a régen használt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó titulus helyett. Ezen szakemberek szakmai tevékenységét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szabályozza (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600014.MVM×hift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT).

Mit jelent az EKR rövidítés?

2018.04.15. napjától a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői és ajánlattevői, illetve a részvételi jelentkezők kizárólag az EKR rendszeren (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) keresztül érintkezhetnek, így többek között az ajánlatok benyújtásához, a hiánypótlásokhoz vagy az eredmények közléséhez szükséges dokumentumokat is elektronikus úton kell eljuttatniuk az érintettekhez.Az EKR az ekr.gov.hu oldalon érhető el és használható a regisztrációt követően.

© Copyright - Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda


Tájékoztatásul közöljük, hogy a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.
A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk.

Ezt a honlapot a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,
melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.