Okiratszerkesztés, ügyvédi ellenjegyzés

Az okiratszerkesztés célja, hogyaz elkészített nyilatkozat, szerződés vagy egyéb dokumentum megfeleljen valós akaratunknak és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. Továbbá kiemelten fontos, hogy az okiratban rögzítésre kerüljön minden releváns, és jogi értelemben fontos jogosultság és kötelezettség, vagy egyéb körülmény.

Az okirat jogvita esetén bizonyítási eszköz. Ebből következően az elkészítésre kerülő okiratok teljes körűsége jogvita esetén kiemelten fontos. A hiányos, átgondolatlan okirat következménye lehet a jogvita, melynek költségei előre nem tervezhetőek. Felelősségteljes magatartás az, ha jogügyleteink előtt ügyvéd segítségét kérjük, és olyan okiratokat készítettünk, melyek átláthatóan és kiszámíthatóan rendezik egy jogügylet valamennyi tervezhető jövőbeni aspektusát.

Az ügyvédi ellenjegyzés az okirat bizonyító ereje tekintetében fontos tartalmi kellék. Az ügyvédi ellenjegyzés következtében “teljes bizonyító erejű” okirat jön létre, mely jogvita esetén kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az ügyvéd azt igazolja, hogy az okiratot aláírók azt az ellenjegyző ügyvéd előtt, személyi azonosságuk igazolása után, saját kezűleg írták alá, és az aláírók az okirat tartalmát megértették, az akaratuknak megfelel.

Bizonyos okirat típusok kizárólag ügyvédi ellenjegyzéssel alkalmasak joghatás kiváltására. Tipikusan ilyenek például az ingatlan ügyletekkel kapcsolatos szerződések többsége (adásvételi-, ajándékozási szerződés; haszonélvezeti joggal összefüggő szerződés, stb.), valamint a gazdasági társaságok ügymenetéhezkapcsolódó okiratok jelentős része (pl.: társasági szerződés). Ügyvédi ellenjegyzés kötelesek a házassági vagyonjogi szerződések is.

Amennyiben Ön biztos akar lenni abban, hogy ügyében valamely tényt, adatot, nyilatkozatot, körülményt, vagy cselekményt szükség esetén bármikor, akár a Bíróság előtt is teljes bizonyító erővel tudjon bizonyítani, keresse a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Irodát bizalommal és készíttessen ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott megfelelő tartalmú okiratot.

Tudástár

Mire való az ügyvédi ellenjegyzés?

Az okirat jogvita esetén bizonyítási eszköz. Az ügyvédi ellenjegyzés az okirat bizonyító erejét növeli, így jogvita esetén kiemelten fontos, egyes esetekben kötelező.

© Copyright - Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda


Tájékoztatásul közöljük, hogy a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.
A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk.

Ezt a honlapot a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,
melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.