Közbeszerzési jog

Közbeszerzés? A Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda alapítója az elsők között specializálódott a közbeszerzési jogterületre, így több éves, széleskörű tapasztalattal rendelkezik. Az ügyvédi iroda életében a közbeszerzés kiemelten kezelt jogterület, közbeszerzési munkacsoportjának munkatársai folyamatosan részt vesznek a szakterületre vonatkozó – a változásokat naprakészen követő – konferenciákon és képzéseken, akkreditált végzetséggel rendelkeznek. Dr. Bagaméry-Szalay Róbert irodavezető a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (FAKSZ) névjegyzékben regisztrált ügyvéd.

Irodánk az általános ügyvédi felelősségbiztosításon felül, külön – jogszabályi kötelező mértéket meghaladó – közbeszerzési szaktanácsadói felelősségbiztosítással is rendelkezik.

Célunk a klasszikus ügyvédi tevékenységet ötvözni 
a modern jogi és közbeszerzési szaktanácsadással,
teljes mértékben a megbízói
érdekvédelmet és érdekérvényesítést szolgálni.

Irodánk a közbeszerzési eljárások komplex lebonyolításában segítséget tud nyújtani az előkészítéstől az eljárások teljes körű befejezéséig, azaz nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésig, a megkötött szerződés teljesülésének nyomon követésén át (beleértve a szerződéskötésről szóló tájékoztató hirdetmény elkészítését), szükség esetén a jogorvoslati fórumok előtti képviseletig.

Munkatársaink heti rendszerességgel megfordulnak Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc városokban és azok vonzáskörzetében a személyes konzultációt igénylő jogi és közbeszerzési feladatok ügyintézése céljából.

A ránk bízott feladatokat a mindenkor hatályos magyar anyagi- és eljárási jog szabályai, valamint a Kbt. keretei között legjobb tudásunk szerint látjuk el, az eljárás során figyelembe vesszük Ügyfeleink egyedi szempontjait is. Indokolt esetben az egyes eljárások során külső szakértőket is igénybe veszünk.

Keresse ügyvédi irodánkat bizalommal! 

Közbeszerzés | ajánlattevők

  • Nehézséget jelent a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok értelmezése? 
  • Szeretne részt venni közbeszerzési eljárásokban, de nem tudja, hogyan állítsa össze megfelelően ajánlatát?
  • Részt vett közbeszerzési eljárásban, de érvénytelen lett az ajánlata?
  • Jogorvoslattal szeretne élni a közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel szemben, de nem tudja hogyan?

Közbeszerzés | ajánlatkérők

  • Közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, de nehézséget jelent a jogszabályok értelmezése?
  • Közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettsége van, de nem tudja, hogyan állítsa össze közbeszerzési kiírását és dokumentációját?
  • Nincs megfelelő szakképesítésű és tapasztalatú szakembere?
  • Nem tudja, hogyan teljesítse a támogatást nyújtó szervezet által támasztott elvárásokat?
  • Problémát jelent a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, elektronikus archiválása?
  • Folyamatban lévő közbeszerzési eljárással kapcsolatos azonnali feladatmegoldásra van szüksége?

Közbeszerzési eljárások értékhatárai | 2018.

Klasszikus ajánlatkérők

NINCS KÖZBESZERZÉSI
KÖTELEZETTSÉG
DIREKT
MEGHÍVÁSOS
(NINCS HIRDETMÉNY; MIN. 5 CÉG)
KBT 115.§
NEMZETI ELJÁRÁS REND ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ (MIN. 3 CÉG + ÉRDEKLŐDŐK) KBT. 113.§
HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL
INDÍTOTT NEMZETI ELJÁRÁS
[KÉ]
KÖZÖSSÉGI
ELJÁRÁS
[TED]
ÁRUBESZERZÉS0 – 14.999.999,- Ft
15.000.000 – 68.655.859,- Ft68.655.860,- Ft-
SZOLGÁLTATÁS*0 – 14.999.999,- Ft
15.000.000 – 68.655.859,- Ft68.655.860,- Ft-
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
0 – 24. 999.999,- Ft25.000.000 – 299.999.999,- Ft300.000.000 – 699.999.999,- Ft700.000.000 – 1.723.541.679,- Ft1.723.541.680,- Ft
* A Kbt. 3. sz. melléklet szerinti szolgáltatásokra speciális szabályok vonatkoznak!

A közbeszerzési eljárások értékhatárokra vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó Elnöki Tájékoztatója tartalmaz.

Tudástár

Mit jelent a FAKSZ rövidítés?

A FAKSZ a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó rövidítése, amit az új közbeszerzési törvény vezetett be a régen használt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó titulus helyett. Ezen szakemberek szakmai tevékenységét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szabályozza.

Mit jelent az EKR rövidítés?

2018.04.15. napjától a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői és ajánlattevői, illetve a részvételi jelentkezők kizárólag az EKR rendszeren (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) keresztül érintkezhetnek, így többek között az ajánlatok benyújtásához, a hiánypótlásokhoz vagy az eredmények közléséhez szükséges dokumentumokat is elektronikus úton kell eljuttatniuk az érintettekhez. Az EKR az ekr.gov.hu oldalon érhető el és használható a regisztrációt követően.

© Copyright - Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda


Tájékoztatásul közöljük, hogy a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda jelen honlapján elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.
A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk.

Ezt a honlapot a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,
melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.